Tilbakemelding

Tilbakemelding

Vi vil gjerne høre Deres mening om kvaliteten på våre tjenester. Tilbakemelding med forslag til forbedringer, ris og ros mottas med takk. Dersom det er informasjon De ikke finner på våre web-sider hører vi gjerne fra Dem. I vårt arbeid med stadig å forbedre kvaliteten på våre tjenester, er kundenes tilbakekemelding det viktigste innspillet for oss.

Deres tilbakemeldinger og kommentarer vil hjelpe oss i arbeidet med forbedringer og oppgraderinger av innholdet.