Spørsmål-Svar

1. HVORDAN GJØRE EN AVTALE?
2. KAN JEG SENDE INN DOKUMENTER FOR AVREISE?
3. KAN JEG SØKE FOR EN GRUPPE MENNESKER? HVA SLAGS AVTALE TRENGER JEG FOR Å GJØRE BESTILLINGER PÅ NETT OG HVA SLAGS INFORMASJON MÅ JEG OPPGI?
4. MÅ JEG GJØRE EN AVTALE FOR Å HENTE PASS?
5. KAN JEG SENDE INN DOKUMENTER OG SØKE OM TO VISUM PÅ SAMME TID?
6. HVOR KAN JEG FINNE INFORMASJON OM VISUMTYPEN JEG TRENGER?
7. HVILKEN TYPE FORSIKRING TRENGER JEG?
8. NÅR ER DET NØDVENDIG MED BEKREFTELSE OM FRAVÆR AV HIV-INFEKSJON?
9. HVILKE DOKUMENTER, OG I HVILKE SITUASJONER, BØR DE KUN VÆRE ORIGINALER?
10. HVILKE NASJONALITETER BEHØVER IKKE VISUM TIL RUSSLAND?
11. UNDER HVILKE BETINGELSER FÅR JEG ET VISUM NÅR JEG IKKE ER EN INNBYGGER I EU?
12. HVILKE DOKUMENTER BEHØVES FOR BORGERE FRA AUSTRALIA, USA, STORBRITANNIA, CANADA OG GEORGIA?
13. I HVOR MANGE DAGER ER ET TURISTVISUM GYLDIG FOR?
14. JEG BYTTER FLY PÅ EN RUSSISK FLYPLASS. TRENGER JEG ET TRANSITTVISUM?
15. JEG SKAL PÅ EN TUR TIL RUSSLAND MED BIL. HVA SLAGS EKSTRA DOKUMENTASJON TRENGER JEG?
16. KAN JEG SKAFFE HASTEVISUM. HVA ER BEHANDLINGSFRISTER?
17. HVORDAN SKAL REGISTRERING AV OPPHOLDSSTED I RUSSLAND FORETAS?


1. HVORDAN GJØRE EN AVTALE?

I visumsøknadsenteret kan du få ulike alternativer for en avtale. Du kan:

- Tilmelde deg gjennom det nettbaserte avtalesystemet;
- Komme til visumsenteret og gjøre en personlig avtale;


2. KAN JEG SENDE INN DOKUMENTER FOR AVREISE?

Ja. Du må ha fullmakt fra personen som skal søke visum.


3. KAN JEG SØKE FOR EN GRUPPE MENNESKER? HVA SLAGS AVTALE TRENGER JEG FOR Å GJØRE BESTILLINGER PÅ NETT OG HVA SLAGS INFORMASJON MÅ JEG OPPGI?

Vennligst les reglene for bruk av elektronisk avtale:

A.2. En gangs opptak omfatter én søker for ett sett med dokumenter per person.

A.5. ... Når du ordner med innlevering må du indikerer hvilken person visumet skal utstedes til, selv om settet med dokumenter kan mottas av vedkommendes representant.

Hvis du søker for flere mennesker, må du opprette flere påfølgende poster for hver person hver gang som indikerer at personen ordner dokumentene som er nødvendig for å søke om visum.


4. MÅ JEG GJØRE EN AVTALE FOR Å HENTE PASS?

Nei. Russisk visumsøknad senter utleverer pass daglig fra 08:00-16:00 etter et kø-system.

Ved innlevering av dokumentene informerer medarbeideren om antatt dato for når passet skal være klart. For å unngå kø, vennligst kom for å hente passet i tide!


5. KAN JEG SENDE INN DOKUMENTER OG SØKE OM TO VISUM PÅ SAMME TID?

Nei. Ifølge russisk lovgivning kan ett pass ikke inneholde to gyldige visum.

Hvis du allerede har et pass med gyldig visum (for eksempel et ubrukt enkelt eller dobbelt innreisevisum som du kan bruke inn i landet bare en gang, ubrukt eller fler gangs innreisevisum), anbefaler vi å søke om et nytt visum tidligst 10 dager før utløpet av det eksisterende.


6. HVOR KAN JEG FINNE INFORMASJON OM VISUMTYPEN JEG TRENGER?

Informasjon om visumtyper er tilgjengelig på nettstedet til Det russiske Visumsøknad senteret i avsnittet: "Visumkategorier" eller til den russiske ambassaden.


7. HVILKEN TYPE FORSIKRING TRENGER JEG?

Forsikringen kompenserer for kostnadene forbundet med en uventet sykdom eller ulykke borte fra hjemmet:

- Betaling for ambulanse, sykehus og medisinsk behandling samt medisiner;
- Levering av pasienten hjemme;
- Nødvendige midler til en person som ledsager forsikrede;
- Ved dødsulykke/dødsfall, kostnadene ved begravelse i utlandet, eller returnering av asken til hjemlandet.

For å få visum til Russland må en sende inn et originalt dokument som bekrefter gyldigheten av reiseforsikringen utstedt av selskapet som har en kontrakt med den russiske partneren i gjennomføringen av de gjensidige forsikringsforpliktelsene.

Dokumentet må indikere kontraktsnummer og navnet på den forsikrede.

Forsikringen må være gyldig i hele det russiske territoriet under hele oppholdet.

Borgere som søker om et visum for flere år, trenger kun å vise til forsikring for den første turen.


8. NÅR ER DET NØDVENDIG MED BEKREFTELSE OM FRAVÆR AV HIV-INFEKSJON?

Attest vedrørende negativ HIV-test er nødvendig for alle som søker om å få et arbeids- eller studentvisum (for enkel, dobbel eller flere innreiser) på invitasjon fra den føderale migrasjonstjenesten (FMS RF), da disse visum kan forlenges i Russland.

Unntatt er barn under 12 år og dyktige fagfolk som søker om et 3-års arbeidsvisum, samt deres ledsagere som ber om visum for spesialister, selv om gyldigheten av hoved visumet vil være annerledes.

Også involvert i omplasseringsprogrammet, søkere til midlertidig oppholdstillatelse, dvs. langsiktig visum. Basert på: Føderal lov datert 30 mars 1995 N 38-FZ  "Vedrørende det å motvirke spredning av sykdommen forårsaket av human immunsviktvirus (HIV)" krever man at utlendinger presenterer et dokument dersom de planlegger opphold i Russland som vil vare mer enn tre måneder. Dokumentets gyldighet er tre måneder.


9. HVILKE DOKUMENTER, OG I HVILKE SITUASJONER, BØR DE KUN VÆRE ORIGINALER?

- Et pass som er gyldig i minst seks måneder fra visumets utløps dato.
- Visum søknadsskjema, skrives ut og underskrives personlig av søkeren. Signaturen må samsvare med signaturen i passet.
- Invitasjonen når du søker om et visum for flere innreiser. Ved søknad om privat, fler gangs, arbeids, utdanning, humanitært og forretningsvisum etter invitasjon fra den føderalemigrasjonstjenesten(FMS i Russland),er det obligatorisk med originale papirer.
- En kopi av invitasjonen til FMS i Russland kan bare aksepteres for behandling for enkel eller dobbel innreise, næringslivs og humanitært visum, med forbehold om at, hvis det er nødvendig, kan konsulatet be om levering av den originale invitasjonen.
- Et dokument fra et forsikringsselskap som bekrefter gyldigheten av forsikringspolisen.

Merk: Konsulatet har rett til å be om originaldokumentene til kopier som ble sendt for vurdering.


10. HVILKE NASJONALITETER BEHØVER IKKE VISUM TIL RUSSLAND?

Visum for innreise til Russland kreves ikke for statsborgere i medlemsland som har inngått en gjensidig avtale om å avskaffe eller tilrettelegge visumregimet med Russland.

Vanligvis kan man kun oppholde seg uten visum for korte turer (mindre enn 90 dager ut av hver 180 dager per år). Hvis det er nødvendig med et lengre opphold i Russland, er man pålagt å få utstedt et passende langsiktig visum.

Man trenger heller ikke visum når det gjelder programmerte inn- og utreiser "72 timer uten visum" (på ferge/cruiseskip).


11. UNDER HVILKE BETINGELSER FÅR JEG ET VISUM NÅR JEG IKKE ER EN INNBYGGER I EU?

Borgere fra land utenfor EU kan søke om visum til Russland med turist invitasjon, med invitasjon fra den føderale migrasjonstjeneste (FMS RF) eller med invitasjon fra Det russiske Utenriksdepartementet (med mindre annet er avtalt med hvert enkelt land).

Det er nødvendig å sende inn dokumenter som bekrefter at oppholdet i Norge er lovlig (oppholdstillatelse, arbeidskontrakt, bostedsattest).

Innbyggere fra migrasjonsfarlige land kan søke om visum personlig og bare hvis de har oppholdstillatelse i Norge, samt en returbillett. Forsikring er i dette tilfellet ikke nødvendig, men vær forberedt på at gjennomgangen av dine papirer kan ta lengre tid.


12. HVILKE DOKUMENTER BEHØVES FOR BORGERE FRA AUSTRALIA, USA, STORBRITANNIA, CANADA OG GEORGIA?

Borgere fra disse landene må utfylle et søknadsskjema på to sider, i to eksemplær.

Australske borgere skal skrive detaljert autobiography som skal også oversettes til Russisk.

Ved å søke om multivisum bør alle statsborgere fra de ovennevnte landene vise frem søknadsskjema i to eksemplarer. Som et annet eksemplar aksepteres kopi av skjemaet.


13. I HVOR MANGE DAGER ER ET TURISTVISUM GYLDIG FOR?

På turistvisum, kan du oppholde deg i Russland i opp til en måned (30 dager).

Men hvis turen er planlagt å vare mer enn 15 dager, må du også gi et detaljert program over oppholdet i Russland fra reiseselskapet, som organiserer turen, samt dokumenter som bekrefter full betaling av reisetjenester (faktura i ditt navn, kvittering eller utskrift fra bankkontoen din hvis du har betalt med kredittkorttjenester eller overføring).


14. JEG BYTTER FLY PÅ EN RUSSISK FLYPLASS. TRENGER JEG ET TRANSITTVISUM?

Hvis bytte av fly finner sted inne i et transittområde innenfor 24 timer, og medfører ikke bytte av terminal - er et transittvisum ikke nødvendig. Men i dette tilfellet kan du ikke forlate flyplassen for å besøke byen.

Ved et bytte av fly trenges et transittvisum bare hvis passasjeren befinner seg i transittområdet i mer enn 24 timer, eller hvis passasjeren skal forlate transittområdet (for eksempel bytte terminal fra en internasjonal til nasjonal transitt).

Når du kjøper billetter anbefaler Det russiske Visumsøknad senteret at man sjekker med flyselskapet om man trenger transittvisum for en gitt rute. Bemerk spesielt! Ved tvungent transittvisum kan dette utstedes av konsulatet på flyplassen.


15. JEG SKAL PÅ EN TUR TIL RUSSLAND MED BIL. HVA SLAGS EKSTRA DOKUMENTASJON TRENGER JEG?

Det må forstås at veitransitt og bilreise - er to forskjellige begreper.

Transitt - en nødvendig kryssing av territoriet til Russland etter den korteste ruten, for eksempel når andre måter å komme inn i mottakerlandet på ikke er mulig, eller det vil ta lengre tid.

Den tiden som kreves for transitt skal beregnes på grunnlag av 500 km / dag etter den korteste ruten

(Dette kan du sjekke selv, for eksempel ved å bruke google.maps).

En biltur i Russland langs en annen rute, regnes som landeveistur. For å få visum i dette tilfellet må man sende betalte regninger fra hoteller langs reiseruten, eller bekreftelse fra en utenlandsk turoperatør som er akkreditert av Det russiske Utenriksdepartementet, som vil finne den beste ruten og overnatting (hotell) underveis for deg. Formålet med turen i dette tilfellet, vil være "landeveistur".

For å få visum er ikke dokumenter på bilen, samt bilforsikring nødvendig. Men! Du vil trenge disse papirene på grensen og mens du reiser.


16. KAN JEG SKAFFE HASTEVISUM. HVA ER BEHANDLINGSFRISTER?

Du kan levere søknadsdokumenter til Det russiske visumsenter slik at konsulatet kunne behandle din søknad om visum som hastesak (inntil 3 arbeidsdager).

Vi gjør dere oppmerksom på at avgjørelsen om å behandle visumsøknad som hastesak taes enten av Ambassadør eller Generalkonsul.

Servicegebyret taes til tross hvor fort du ønsker å få visumet ferdigbehandlet.

Mer detaljert informasjon kan du skaffe i det nærmeste Visumsenter.


17. HVORDAN SKAL REGISTRERING AV OPPHOLDSSTED I RUSSLAND FORETAS?

Registreringen må foretas i løpet av syv arbeidsdager etter din ankomst til Den Russiske Føderasjonen, og går ut på at det territoriale organet for Den føderale Migrasjonstjenesten blir informert (varslet) om din ankomst til ditt oppholdssted i Russland. Det er inviterende person/organisasjon som iverksetter alle prosedyrer for din registrering og for din avregistrering.

Når du kommer til ditt oppholdssted må du vise ditt pass og ditt migrasjonskort til den inviterende person/organisasjon. Migrasjonskortet fylles ut ved innreise til Den Russiske Føderasjonen. Ditt pass og ditt migrasjonskort vil ikke bli tatt i fra deg.

Inviterende person/organisasjon kan være russiske statsborgere, utenlandske statsborgere med fast opphold i Den Russiske Føderasjonen, eller personer uten statsborgerskap (med oppholdstillatelse), samt bedrifter og deres filialer eller representasjoner, som du faktisk bor (oppholder deg) eller arbeider hos.

Ved innlosjering i hotell er det hotelladministrasjonen som er den inviterende part, og denne skal i løpet av ett døgn varsle det territoriale organet for Den føderale Migrasjonstjenesten om din ankomst, samt utføre alle nødvendige handlinger forbundet med registrering av utenlandske statsborgere, og er også ansvarlig for overholdelse av de fastsatte regler for oppholdet.

Når du forlater Russland er inviterende part forpliktet til å varsle det aktuelle territoriale organet for Den føderale Migrasjonstjenesten om dette, i samsvar med organisasjonens (institusjonens) beliggenhet, ved å sende (levere) den avrivbare delen av skjemaet for varsling av ankomst, slik at du blir avregistrert fra ditt registrerte oppholdssted. 

 1. Hvordan bruke tjenesten
  Måter å innlevere søknad på:
  • Personlig
  • Via en legal representant
  • Via multifunksjonelle sentra


Måter å få svar på:

 • Personlig
 • Via en legal representant
 • Via multifunksjonelle sentra

 

 1. Behandlingstider
  Behandlingstid for oppdrag som skal utføres:
  1 arbeidsdag 

  Behandlingstid for registrering av søknad om bruk av tjenester:
  1 arbeidsdag 

 2. Kategorier av mottagere:
  • Juridiske personer
  • Utenlandske statsborgere
  • Personer uten statsborgerskap

 

 1. Grunnlag for tjenesteytelse: 
  Forutsetningen for dette er at alle papirer, (varsel om ankomst, vedlagt alle nødvendige dokumenter) leveres, enten personlig eller via post, til det territoriale organet for Russlands føderale Migrasjonstjeneste

 

 1. Resultat av tjenesteytelsen
  Registrering.