Erklæring

Erklæring om beskyttelse av personlige opplysninger

Selskapet garanterer søkers/søkeres personvern i forbindelse med behandlingen av din/deres personlige opplysninger inkl. rettigheten til ukrenkeligheten av privatliv, persons og families ukrenkelighet, samt overhold av nasjonale lover som regulerer beskyttelsen av personlige opplysninger.

Opplysninger som gis av søker for å behandle en visumsøknad, sendes videre til Den Russiske Føderasjons konsulat for behandling.

Ved å fastsette omfanget og innholdet av personlige opplysninger, retter selskapet seg etter norske lover som regulerer beskyttelsen av personlige opplysninger.  

 

Personlige opplysninger - all informasjon som er direkte eller indirekte er relatert til den identifiserte eller den identifiserbare personen (søker).    

Behandling av personlige opplysninger

Personlige opplysninger behandles kun etter søkers samtykke eller i henhold til andre lovpålagte retningslinjer. Personlige opplysninger behandles kun i forbindelse med utarbeidingen og behandlingen av dokumenter før de sendes til behandling av Den russiske federasjonens konsulat.  

Behandling av personlige opplysninger som ikke er forbundet med visumsøknaden er ikke tillatt.

Fristene for bevaringen av personlige opplysninger reguleres av relevant nasjonal lovgivning.

Beskyttelse av personlige opplysninger

Beskyttelse av innsamlede personlige opplysninger er en ufravikelig regel.  

Derfor er behandlingen av personlige opplysninger strengt kontrollert og beskyttet mot ulovlig eller tilfeldig avsløring, makulering, justering, blokkering, levering, distribuering eller annen ulovlig handling gjennom moderne tekniske og digitale medier.

Selskapet garanterer at personlige opplysninger er pålagt taushetsplikt og forplikter seg til å hindre distribuering av personlige opplysninger uten søkers samtykke.  

Formidling av personlige opplysninger til tredjeperson

Personlige opplysninger kan formidles til tredjeperson kun i forbindelse med utføring av tjenester etter at søkers gir samtykke.   

Personlige opplysninger formidles i samsvar med selskapets taushetsplikt. De skal ikke formidles til tredjeperson som ikke har med tjenesteutføring å gjøre.  

Hvis selskapet overfører behandlingen av personlige opplysninger, etter avtale, til en annen enhet , skal ansvaret for beskyttelsen av personlige opplysninger allikevel påtas av selskapet.

Utlevering av personlige opplysninger

Etter søkerens personlig anmodning skal selskapet informere ham eller henne om alle søkerens personlige opplysninger. Utlevering av personlige opplysninger etter anmodning fra søkers lovlige representanter eller fullmektige, er ikke tillatt.