Generelle regler

Generelle regler

Kjære kunde!

Før du besøker Den russiske Visumsenter gjør vi deg oppmerksom på følgende informasjon:

For å ivareta sikkerheten til kundene og la våre ansatte arbeide mest mulig effektivt, er det forbudt å:

  • ta bilder samt oppta lyd og video;
  • røyke, drikke alkohol, så vel som å spise.Med unntak av borgere som har behov for medisiner og måltider som sammenfaller med besøket på visumsøknad senteret;
  • snakke høyt, lage bråk, stygt språk, overgrep samt krenke rettighetene til ansatte og besøkende på visumsenteret;
  • snakke i en mobiltelefon samt bruke andre tekniske kommunikasjonsmidler;
  • høre på musikk ved å bruke bærbare musikkspillere, bærbare datamaskiner og annet utstyr uten bruk av øreplugger;
  • forstyrre andre besøkende.
  • alle typer skytevåpen, pneumatiske og traumatiske våpen (uavhengig av lisenser og tillatelser);
  • høyspentvåpen, spraybokser og andre former for selvforsvar, skarpe våpen, skarpe gjenstander som kniver eller det som kan brukes som stikkvåpen, inkludert bestikk;
  • eksplosiver, gift og giftige stoffer og gjenstander som fyrverkeri, brennbare væsker, gasser,etc.

I lokalene til det russiske visumsøknad senteret er det forbudt å medbringe følgende gjenstander:

Denne listen er ikke uttømmende. Personalet på visumsøknad senteret kan forby visumsøkere og besøkende å bære alle typer gjendstander som kan representere en fare for andre.

Kjære besøkende!

Vi ber om det ikke medbringes store esker og kofferter, hvis det oppstår nødsituasjon, som kan vanskeligjøre besøkendes evakuering fra ventelokalene.  

Vennligst observer mistenkelige personer og gjenstander uten tilsyn i lokalene til Visumsøknad senteret. Ta umiddelbart kontakt med en av våre ansatte dersom du oppdager noe mistenkelig.

Vi gjør dere oppmerksom på at Visumsenterets administrasjon har rett til å nekte, stoppe mottak av dokumenter fra kunder som ikke følger de ovennevnte reglene og har rett til å kreve at disse personene forlater Visumsenteret.

Takk for din forståelse!