Utfylling eller korrigering av dokumenter

Utfylling eller korrigering av dokumenter

 

På Det russiske Visumsenter kan du bruke tjenesten til å fylle ut visumsøknadsskjema. 

Det belastes ekstra gebyr for denne tjenesten i tillegg til servicegebyr som utgjør 120 NOK per side. Du kan bruke  denne tjenesten når du søker om visum.