Tjenester

Kjære søkere!

Det russiske Visumsenteret gir borgere i Norge og andre land, samt statsløse, følgende tjenester:

  • Mottak og behandling av visumsøknad
  • Overføring av dokumenter for vurdering til det konsulære kontoret i Russland;
  • Produksjon av dokumenter til søkeren
  • Rådgiving om visum.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

  

Utfylling av søknadsskjema;

  

Кopiere/skrive ut dokumenter;

  

Lage passfoto;

  

Postbehandling;

  

Ekspresslevering neste arbeidsdag

  

Budlevering

 

Obs!

  • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
  • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr ;
  • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
  • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.