Det juridiske rammeverket

Det juridiske rammeverket

I denne delen kan du finne regelverket og etablerte prosedyrer samt de vilkår og betingelser som gjelder for visum utstedelse, samt utløpsdatoer ifølge etablerte bilaterale og multilaterale avtaler med Russland. 

Hvis du vil vise innholdet i dokumentene, kan du følge linken www.kdmid.ru:

  1. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon
  2. Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visum til norske og russiske statsborgere