Studievisum

Studievisum

Viktig å vite

Ordinært visum utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som vil reise inn til Russland for å studere på en utdanningsinstitusjon på grunnlag av invitasjon utstedt av den føderale migrasjonstjenesten i Russland (russiske FMS), eller ved vedtak av utenriksdepartementets anliggender i Russland (russiske UD).

Visum kan være for enkel eller dobbel innreise, og med 90 dagers gyldighet.

Påfølgende forlengelse av visumet gjøres av FMS i Russland ved bo og plassering av en utenlandsk statsborger i migrasjonstjenesten ved å utstede flerreisevisum for varigheten av kontrakten inngått for opplæring i samsvar med lovgivningen i Den Russiske Føderasjonen innen utdanning, men ikke mer enn ett år for hvert påfølgende visum.

Vær oppmerksom på følgende! Medisinsk forsikring skal inneholde:

 1. Dato for inngåelse av kontrakten;
 2. Polisenummer;
 3. Fullt navn på forsikringstageren;
 4. Detaljer på forsikringsselskapet;
 5. Polisens gyldighet må dekke hele oppholdsperioden på russisk territorium med visum for enkel eller dobbel innreise, samt den første turen med et flerreisevisum;
 6. Liste over medisinske- og medisinske transport-tjenester, herunder repatriering av levninger.
  Se eksempel, Se også listet informasjon om etablerte lovbestemte helsetjenester i Russland;
 7. Dekningsområde - Hele verden, Russland eller Europa inkludert Russland);
 8. Forsikringsyters underskrift (representant for selskapet).

Kan ikke vurderes som forsikringer: bekreftende brev som ikke inneholder nevnte informasjon samt stempel fra forsikringsselskapene, osv.

Nødvendige documenter

For registrering av et vanlig studentvisum for enkel eller dobbel innreise må du innsende:

 1. Invitasjonen til Den Russiske Føderasjonen, via den føderale migrasjonstjenesten i Russland; Eller

 2. Avgjørelse fra det russiske Utenriksdepartementet vedrørende russisk visum; Eller

 3. Behandling/avgjørelse fra russisk utdanningsinstitusjon;

 4. Pass, med minst to tomme sider for visum gyldig for 1,5 år fra visumets utløpsdato;

 5. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren;
  (Når du velger hvor du skal søke om visum må du angi visumsenteret hvor du skal søke)

  På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 1. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter i Oslo og Kirkenes kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;

 2. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet.

 3. Helseerklæring/Legeattest som bekrefter fraværet av HIV for utlendingen dersom han søker om visum for en periode på mer enn tre måneder.

 4. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem bekreftelse fra arbeid, bostedsattest eller oppholdstillatelse som bekrefter at personen er permanent eller midlertidig bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

Konsulære avgifter og servicegebyr kan betales direkte på visumsøknad senteret.

Viktige opplysninger! Hvis du ikke er norsk statsborger må du i tillegg legge ved:

Enten tillatelse for vedvarende opphold i Norge for mer enn 90 dager, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egypt, Irland, Lesotho, Libya, Makedonia, Mali, Mexico, New Zealand, De Forente Arabiske Emirater, Oman, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sierra Leone, Ekvatorial-Guinea, Sør-Afrika og Japan.

(Godkjent dokumentasjon for vedvarende opphold I Norge for mer enn 90 dager, vil være oppholdstillatelse gitt av den norske stat, som kan være studie- eller arbeidstillatelse, midlertidig oppholdstillatelse og lignende).

Eller permanent oppholdstillatelse i Norge, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Algerie, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak. Iran, Kina, Nord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syria, Somalia, Tsjad, Sri-Lanka og Etiopia.

 
 

Priser og behandlings tider

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land i samsvar med Avtalen Russland - EU

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
4-10 arbeidsdager 315 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 630 NOK 300 NOK


Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets sin avgjørelse.

I samsvar med Avtale mellom Den Russiske Føderasjon og EU om forenkling av visumutstedelse for statsborgere fra Den Russiske Føderasjon og EU kan du i enkelte situasjoner, avhengig av kundetype og reiseformål, bli fritatt for kravet om å betale konsulatgebyr for å få studentvisum.

Vær oppmerksom på! Dersom du er statsløs borger eller ikke er norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter til Det russiske Visumsenter.


For norske statsborgere og statsborgere fra EU land som ikke faller under Avtalen Russland – EU

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
Engangsvisum    
4-10 arbeidsdager 880 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 1440 NOK 300 NOK
Togangsvisum    
4-10 arbeidsdager 1280 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 2080 NOK 300 NOK


Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets avgjørelse.

Vær oppmerksom på! Dersom du er statsløs borger eller du ikke er norsk eller EU statsborger vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse borgere, beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske Føderasjons konsulatstasjoner”.


Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)
640 NOK 300 NOK


Vær oppmerksom på! Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren vedcall-sentertil Det russiske Visumsenter og sjekk dokumentliste samt behandlingstid.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Fyll ut søknadsskjemaet

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru


Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt for denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag av de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.  

120 NOK for hver utfylte side i søknads skjemaene.

Tjenester

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

  

Utfylling av søknadsskjema;

  

Кopiere/skrive ut dokumenter;

  

Lage passfoto;

  

Postbehandling;

  

Ekspresslevering neste arbeidsdag

  

Budlevering

 

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr ;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.