Trinnvise instruksjoner

Trinnvis veiledning for hvordan man må gå frem for å få et russisk visum.

Trinn 1

Basert på formålet med reisen til Russland kan du velge en riktig type visum , gjøre deg kjent med dokumentliste, dokumentkrav og forberede en dokumentpakke

 

 

Trinn 2

Du fyller ut elektronisk søknadsskjema på websiden til konsulatevdelingen ved Russisk UD her her К, skriver dette ut og undertegner det enten personlig eller du benytter Visumsenterets tillegstjeneste ved personlig oppmøte.;

 

Trinn3 – А (Personlig oppmøte)

Vennligst velg det nærmeste Visumsenter hvor du kommer å henvende deg til og lever personlig en ferdig dokumentpakke ved å ta forhåndstimebestilling dersom det er behov for det :

 

Trinn 3–B (sende papirer i posten)

Dersom du ikke har anlednibng til å møte opp personlig sender dere søknadsdokumenter og søknadsskjema ved å benytte posttjenester .