Visuminformasjon

Visum

For innreise til Russland må en utenlandsk statsborger ha gyldig visum, med mindre annet følger av internasjonale avtaler.

Visumet må innhentes før innreise til Russland.

Visum limes inn i passet til den utenlandske statsborgeren og inneholder følgende informasjon: navn (i russisk og latinsk alfabet), fødselsdato, kjønn, nasjonalitet (statsborgerskap), nummer på legitimasjonsdokumentet, datoen for utstedelse av visumet, den tillatte perioden for opphold i Russland, antall ganger visumet kan brukes for innreise til Russland, eller beslutning til offentlig myndighet, gyldigheten av visum, formål med reisen, detaljer om den inviterende person/organisasjonen , antall ganger visumet kan brukes (fler gangs visum).

Visum typer

Avhengig av formålet for innreise og opphold i Den Russiske Føderasjon, utstedes visum til utenlandske statsborgere i følgende kategorier: diplomatisk, tjeneste og vanlig, gjennomgang (transitt) samt visum for midlertidig oppholdstillatelse.

Forskjellige visum typer og antall innreiser

Engangsvisum gir rett til utenlandsk statsborger å krysse grensen til Den Russiske Føderasjon en gang ved innreise og en gang ved utreise. 

Togangs visum gir rett til utenlandsk statsborger å krysse grensen til Den Russiske Føderasjon to ganger ved innreise og to ganger ved utreise.

Multi visum gir rett til utenlandsk statsborger for innreise til Den russiske Føderasjon flere ganger (mer enn to ganger). Ved å ha et multi visum kan EU-borgere oppholde seg i Russland ikke mer enn 90 dager (til sammen eller sammenhengende) i løpet av hver periode på 180 dager. Hvis denne regelen brytes, vil det få konsekvenser i form av bøter og fremtidig innreise karantene i samsvar med Den russiske Føderasjons nåværende lovgivning.

For utenlandske statsborgere som planlegger å oppholde seg i Russland i mer enn 3 måneder er det nødvendig å få arbeids- eller studentvisum avhengig av formålet med oppholdet, eller få en midlertidig eller en permanent oppholdstillatelse i Den Russiske Føderasjon.