Generelle opplysninger

Vårt arbeid

Visumsenterets viktigste og primære oppgave er en hurtigere og enklere prosess for å utstede visum for innreise til Russland.

Dette er mulig på grunn av samarbeidet med de russiske visumsenterenes konsulære institusjoner i Russland, og moderne tekniske hjelpemidler og ny teknologi for behandling av dokumenter.

Visumsenterets ansatte kan gi råd til søkerne vedrørende visum til Russland og hvordan man må gå frem for å innhente de nødvendige dokumentene.

For å spare tid må du ha en avtale før du besøker visumsøknadssenteret.

For enkelhetens skyld har visumsenteret opprettet en telefonlinje med flere linjer (kontakter) for å gi råd om alle spørsmål. Du kan også sende forespørsel via e-post eller bruke vårt tilbakemeldings-system.

Generelt om visum

Den russiske Ambassade eller Konsulat vurderer visumsøknader og tar avgjørelser om visum kan utstedes innen de tider som er fastsatt for søkt visumtype (vanligvis 4 til 10 kalenderdager) etter innlevering av et komplett sett med dokumenter og betaling av konsulære avgifter.

I noen tilfeller kan behandlingstiden for visumforespørsler endres av konsulatet.

En borger kan søke om nødvisum ved en nødsituasjon som krever umiddelbar innreise til Den Russiske Føderasjon. Behandlingstiden for visumsøknaden kan således bli redusert til tre virkedager eller mindre, etter bestemmelse fra ambassadør eller generalkonsul i Den Russiske Føderasjonen.

Men konsulære kontorer kan, om nødvendig og etter avtale, forlenge behandlingstiden for et russisk visum inntil 30 dager.

Gebyrer

Ved innleveringen av søknad om visum for innreise til Russland via Det russiske Visumsenter avkreves det gebyr for de konsulære tjenester som utføres.

Visum gebyret avkreves av konsulatet for tjenester vedrørende visumsøknaden. Konsulære gebyr kan variere avhengig av visumkategori, type og mangfold, samt søkerens nasjonalitet.

Serviceavgift belastes av visumsenteret for mottak, behandling, arkivering av dokumenter til konsulatet og utstedelse av dokumenter tilbake til søkeren.

Betaling kan gjøres direkte til visumsøknads senteret (kredittkort).

Service- og konsulære avgifter betalt for gjennomgang og sjekk av dokumenter vil, ved avslag på visum, ikke bli returnert.

Du finner detaljert informasjon om størrelsen på konsulatets gebyr i avsnittet "Visum typer"/"Gebyr og betingelser".