Special offer

Servicepakken «Privilegert»

 

Etter flere henvendelser fra sine kunder, og for å realisere målet om en raskere og enklere behandlingsprosess ved utstedelsen av visum til Russland, tilbyr Visumsenteret i Kirkenes Servicepakken «Privilegert» til spesialpriser.

Denne pakken inkluderer:

  • Valg av visumtypen som er optimal for deres behov.
  • Visumstøtte med 100 % garanti: Utstedelse av invitasjon/bekreftelse til den utenlandske turisten for å få utstedt turistvisum.
  • Sammensetting av en komplett dokumentpakke.
  • Behandling og innlevering av dokumenter for visumsutstedelse.
  • Utlevering av passet med utstedt visum.
  • Prioritert behandling uten timebestilling.

Dersom du bestemmer deg for å bruke Servicepakken «Privilegert», vennligst:

Trinn 1

Henvend deg personlig til Visumsenteret i Kirkenes og lever følgende dokumenter:

  • Ditt pass der det finnes minst 2 blanke sider til visum. Passet skal være gyldig i minst 6 måneder etter visumets utløpsdato.
  • Et fargefotografi 3,5 х 4,5 cm tatt mot en lys bakgrunn. Ansiktet på bildet skal være skarpt og tatt rett forfra, briller med farget glass og hodeplagg skal ikke brukes på passbilder. Dersom du ikke har et slikt bilde, kan du benytte deg av vår tilleggstjeneste ekspressfoto;
  • Reiseforsikringspolise som er gyldig i Den russiske føderasjon, og som dekker visumets gyldighetsperiode.

 

TRINN 2

Gjør deg kjent med tariffer og frister for Servicepakken «Privilegert»:

Behandlingstid

Konsulær - gebyr

Pris for pakkeservice I alt
(inkl. MVA)
Turistvisum (oppholdstid 1 dag)
4-10 arbeidsdager 315 NOK 300 NOK 615 NOK
1-3 arbeidsdager 630 NOK 300 NOK 930 NOK
Turistvisum (oppholdstid 2-29 dager)
4-10 arbeidsdager 315 NOK 450 NOK 765 NOK
1-3 arbeidsdager 630 NOK 450 NOK 1080 NOK

Vi garanterer individuell behandling, 100 % kvalitet og resultat til lavest pris og innen minimale frister.

La fagfolk ta seg av ditt visum!