OM ENDRINGER I POSTTJENESTER I OSLO

OM ENDRINGER I POSTTJENESTER I OSLO

Kjære kunde!

Vi informerer herved om at av tekniske årsaker f.o.m. 15.mars 2018 bes alle postforendelser sendes til vårt kontor i Kirkenes.

Postboks 235, 9915 Kirkenes, Norge